Orofacial medicin

Sjukhustandvård.

Specialiteten omfattar bland annat behandling av medicinska riskpatienter, patienter med fysiskt och/eller psykiska särskilda behov och patienter i behov av sövning.

Till oss kommer du på remiss om du har speciella tandvårdsbehov. Remisserna kommer framför allt från sjukvården men även från allmäntandvården.

Våra kliniker

Detta arbetar vi med

  • Infektionssaneringar i munhålan inför medicinska behandlingar.
  • Behandling av patienter med psykiska och fysiska funktionsnedsättningar som inte kan behandlas inom allmäntandvården.
  • Behandling av patienter där sedering, lustgas eller narkos krävs.

Utbildning och forskning

Orofacial medicin är en specialitet godkänd av Socialstyrelsen. Vi bedriver forskningsprojekt och utbildar allmäntandläkare till specialister. 

På kliniken arbetar specialisttandläkare, ST-tandläkare och allmäntandläkare med spetskompetens.