Pedodonti

Specialiserad barn- och ungdomstandvård.

Vi tar emot barn och ungdomar som remitterats till oss från tandläkare, läkare och andra vårdgivare på grund av uttalad tandvårdsrädsla, grava tandutvecklingsstörningar, komplicerade tandolycksfallsskador, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar eller neuropsykiatriska problem.

Våra kliniker

Professionell och trygg tandvård

På vår klinik arbetar specialistutbildad personal med stor erfarenhet av att möta barn och ungdomar i behov av specialisttandvård.

Vi anpassar mötet utifrån patientens behov och erbjuder en lugn miljö där vi arbetar för att skapa en trygg tandvårdssituation.

Vid första besöket görs en planering av behandling som är individuellt anpassad till barnet eller ungdomens behov.

Vi erbjuder

  • Bred och djup kompetens inom barn- och ungdomstandvård
  • Individuellt anpassat inskolningsprogram
  • Behandling under sedering med Midazolam, lustgas eller narkos
  • Behandling i samarbete med andra specialisttandläkare, specialistläkare och psykologer.