Rotbehandling och rotfyllning

Specialiteten endodonti omfattar diagnostik, behandling och förebyggande av sjukdom i tandens pulpa (nerv) och angränsande käkben. 

Till oss blir du remitterad om du har speciella tandvårdsbehov. Remisserna kommer i huvudsak från allmäntandvården, såväl Folktandvården Skåne som privat, men även från andra specialistkliniker och sjukvården. Läs mer om rotfyllning på 1177.se.

Kontakta våra kliniker

Detta arbetar vi med

Vårt kliniska arbete omfattar i första hand diagnostik och behandling av infektioner i tänder och angränsande käkben – antingen genom rotbehandling eller operativa ingrepp – så kallad kirurgisk endodonti.

En viktig del av den kliniska verksamheten är diagnostik och behandling av smärttillstånd. Vi fungerar också som konsulter för allmäntandvården.

Utbildning

Folktandvården Skåne bedriver specialistutbildning och specialisttjänstgöring för ST-tandläkare samt fortbildning av allmäntandläkare. Specialistutbildningen för tandläkare vid Folktandvården Skåne baseras på och utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter.

Din behandling planeras efter en bedömning av ditt tandvårdsbehov. Det innebär att du som patient kan komma att behandlas av specialisttandläkare, handledda ST-tandläkare eller av handledda allmäntandläkare med viss spetskompetens.