Oral protetik (ersättning av förlorade tänder)

Ersättning av tänder kallas även oral protetik. Ordet "oral" syftar på munhålan. "Protes" betyder konstgjord ersättning och innebär att man ersätter en saknad eller förlorad kroppsdel.

Till oss blir du remitterad om du har speciella tandvårdsbehov. Remisserna kommer i huvudsak från allmäntandvården, såväl Folktandvården Skåne som privat, men även från andra specialistkliniker och sjukvården. Läs mer om konstgjorda tänder på 1177.se.

Våra specialistkliniker

Detta arbetar vi med

Vi bedriver klinisk verksamhet i form av undersökning, diagnostik, planering och behandling av patienter med omfattande protetiskt behandlingsbehov.

Det kan bero på medfödda missbildningar eller förvärvade vävnadsförluster i tänder käkar och munhåla.

Saknade tänder ersätts

Behandlingen omfattar ersättning för saknade tänder och vävnader (tandkött och käkben) med fasta och avtagbara proteser, ofta i kombination med implantat.

Särskilt omhändertagande av vissa patienter

Vi utreder och behandlar också patienter som på grund av medicinska, psykologiska eller sociala skäl behöver ett särskilt omhändertagande.

Rådgivning

Vi ger råd och information om de protetiska material som används inom tandvården och utreder slemhinneförändringar som misstänks ha samband med protetiska material.

Utbildning

Folktandvården Skåne bedriver specialistutbildning och specialisttjänstgöring för ST-tandläkare samt fortbildning av allmäntandläkare. Specialistutbildningen för tandläkare vid Folktandvården Skåne baseras på och utformas utifrån Socialstyrelsens föreskrifter.

Din behandling planeras efter en bedömning av ditt tandvårdsbehov. Det innebär att du som patient kan komma att behandlas av specialisttandläkare, handledda ST-tandläkare eller av handledda allmäntandläkare med viss spetskompetens.