Logotype för print
25 oktober, 2016

Hedersdoktor i Folktandvården Skåne

Jenö Kisch, specialisttandläkare i oral protetik på Folktandvården Skåne, har utnämnts som hedersdoktor vid Odontologiska fakulteten på Malmö högskola för sitt genuina engagemang för tandvård och forskning.

Jenö Kisch, hedersdoktorEnligt motiveringen från Malmö Högskola har fakulteten tack vare Jenö Kisch etablerat ett mycket produktivt samarbete som resulterat i flera forskningsanslag. Han har också bidragit till att doktorander fått tillgång till ett unikt patientmaterial.

- Jenö är alltid öppen för samarbete och det gäller ST-utbildning såväl som kliniska forskningsprojekt. Hans entusiasm och generositet mot oss som vill göra klinisk forskning är ovärderlig, berättar Ann Wennerberg, professor i oral protetik.

- Samarbetet mellan Folktandvården Skåne och Odontologiska fakulteten är viktigt och kan generera mycket intressanta resultat, bland annat tack vare de unika förutsättningar för kliniknära forskning vi har i Folktandvården Skåne, säger Jenö Kisch.

Fokus på forskning

På oral protetik i Malmö, utöver att kliniskt behandla patienter, handleder Jenö både doktorander och specialiststudenter. Han har medverkat i utbildning och fortbildning av tandsköterskor, tandhygienister och tandläkare. Jenö har under sin karriär också gjort mycket klinisk forskning och forskningsintresset speglas i arton publikationer som han har medverkat i.

- Det intressanta med forskning är att förvärva nya kunskaper som kan leda till förbättrade metoder och behandling för patienterna. Att forska är som att lägga ett stort pussel, där ett nytt resultat blir en ny pusselbit som passar in i det redan lagda. Det är just nyfikenheten på nästa resultat, eller pusselbit, som driver mig i min forskning, säger Jenö.

Under sin karriär har Jenö ägnat sig åt att analysera och bryta ned mängder av patientdata. Främst har han forskat om implantat och det spännande gränsområde mellan främmande och levande kropp.

En av alla de studier Jenö gjort är en långtidsstudie i vilken Jenö och hans kollegor undersökte hur väl singelimplantat klarat sig efter så lång tid som 16-22 år.

Forskningsresultatet visade att implantaten, efter 16-22 år, har en lyckandefrekvens på inte mindre än 94 procent. Detta innebär att i 94 procent av fallen har implantaten fungerat och fyllt sin funktion som det var tänkt.

- Vi samlade på oss erfarenhet under mer än 30 år och vet nu, tack vare studien, att behandlingsmetoden och vårt arbete håller mycket hög kvalitet. Implantat har öppnat fantastiska vägar för att öka våra patienters livskvalitet, både unga och gamla, säger Jenö.

- Det är viktigt med långsiktiga studier av våra behandlingsmetoder för att kunna säkerställa en god vårdkvalitet samt utveckla och förbättra vårt arbete, berättar Jenö. 

Om hedersdoktorat

Ett hedersdoktorat är en utmärkelse och ett uttryck för Odontologiska fakultetens uppskattning av framstående insatser inom något av fakultetens verksamhetsområden. Beslut fattas av Forsknings- och forskarutbildningsnämndens (FFN) ordförande efter förslag från fakultetens forskningsmiljöer och diskussion och beredning.

Läs mer om hedersdoktorat