Logotype för print
29 april, 2016

Storsatsning på forskning om framtidens tandvård

Folktandvården Skåne fyrdubblar investeringarna i forsknings- och utvecklingsprojekt under 2016, från en till fyra miljoner kronor.

Röntgenbild- Det här är en forskningssatsning på historiskt hög nivå. Pengarna gör att vi kan utöka och fördjupa forskningen vi bedriver idag för att utveckla framtidens tandvård, säger Marika Qvist, vd i Folktandvården Skåne.

Med nära 500 000 kunder har Folktandvården Skåne en unik position för att genomföra forskning på fältet där patienterna finns.

Det sammanlagda stödet på fyra miljoner kronor för 2016 går bland annat till studier om olika behandlingsmetoder, ny teknik vid behandling samt sambandet mellan munhälsa och allmän hälsa.

- De projekt vi valt ut, bedömer vi på sikt vara positiva för Skånes invånare genom att de skapar förutsättningar för bättre diagnostik, förebyggande vård och behandling, säger Ewa Ericson, utvecklingschef i Folktandvården Skåne.

I dagsläget är ett tjugotal forskningsprojekt igång i Folktandvården Skåne, i samarbete med universitet och högskolor.

- För att vara en attraktiv arbetsgivare och få medarbetarna att stimuleras i det dagliga arbetet är det viktigt att ge möjlighet till forskning, kompetensutveckling och vidareutbildning, under hela karriären. Därför satsar vi på att utöka våra interna forsknings- och utvecklingsmedel. Medel som alla i Folktandvården Skåne har möjlighet att ansöka om, säger Marika Qvist.

Daniel Jönsson, specialisttandläkare och odontologie doktor, är en av de som beviljats Folktandvården Skånes medel för forskningsprojekt. I Daniels forskning studeras hur bakterier i munnen eventuellt kan påverka prognosen för behandlingen av lungsjukdom och magsår.

- Förhoppningen är att projektet kommer att resultera i att livet för individer med lungsjukdomen KOL och magsår kan underlättas med hjälp av tandvården, berättar Daniel Jönsson.

- Att ha möjligheter till forskning i det kliniska arbetet är väldigt viktigt. Det är i det dagliga arbetet på kliniken som de frågeställningar som bör efterforskas väcks. Och att forska är en fantastisk resa där man går från en tanke, till en projektplan, insamling av data, analys, och slutligen presentation av fynd, säger Daniel.