Logotype för print
27 april, 2018

700 000 kronor till forskning om tandplackets påverkan på lungsjukdomen KOL

För andra året i rad får Daniel Jönsson, parodontolog på Folktandvården Skåne, OFRS medel för sin forskning. Daniels forskningsprojekt handlar om hur en förbättrad munhälsa kan lindra lungsjukdomen KOL.

Daniel Jönsson, parodontolog, Folktandvården Skåne- Förhoppningen är att forskningen resulterar i att livskvalitén för personer med lungsjukdomen KOL förbättras med hjälp av tandvården. Tandandvårdsbehandling som en del i behandlingen av KOL skulle kunna bidra till färre skov, säger Daniel Jönsson, specialisttandläkare i parodontologi.

Tandplack, bakterieavlagringar som samlas på tänder, är ett utmärkt ställe för bakterier att skydda sig från antibiotika och därmed överleva en antibiotikabehandling. Bakterierna kan sedan förflytta sig från munnen och påverka andra delar av kroppen. 

- Till skillnad från munhälsans koppling till hjärt- och kärlsjukdom, som sker via bakterier i blodet, är påverkan på KOL mer direkt, eftersom man andas in bakterierna från munnen ner i lungorna, berättar Daniel. 

Teorin i Daniels forskningsprojekt är att om man tar bort tandplack så kan behandlingen av KOL påverkas positivt.

- Det finns mindre studier som tyder på att tandbehandling skulle kunna minska antalet skov av KOL. Men det behövs större randomiserade studier för att kartlägga om det verkligen är så. Preliminära data från min forskning tyder på att vi är på rätt väg.

- Visar det sig att borttagandet av plack minskar antalet skov hos personer med KOL skulle detta kunna vara ett argument för att patienterna behöver mer välplanerad subventionerad tandvård som en del av KOL-behandlingen. 

OFRS, Odontologisk Forskning i Region Skåne, är en plattform för odontologisk forskningssamverkan i Region Skåne och från 2014 har Region Skåne ställt medel för odontologisk forskning till förfogande.

För Daniel Jönsson, som arbetar som parodontolog på Folktandvården Skåne i Lund, betyder det väldigt mycket att ha möjligheter till forskning i sitt kliniska arbete.

- Det är i det dagliga arbetet på kliniken som frågeställningar väcks. Att forska är en fantastisk resa där man går från en tanke, till en projektplan, insamling av data, analys, och slutligen presentation av fynd. Stödet från Folktandvården Skåne har varit helt avgörande för att kunna starta upp denna studie, säger Daniel.