Logotype för print
3 mars, 2018

Tandläkare med utländsk examen utbildas i Malmö

Nytt samarbete mellan Malmö universitet och Folktandvården Skåne ska utbilda fler tandläkare.

Tandläkare i behandlingsrumTio tandläkare med examen utanför EU/EES har påbörjat en nystartad kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) vid Malmö universitet. Utbildningen ska ge de kunskaper och färdigheter som krävs för tandläkaryrket i Sverige och för att kunna söka svensk tandläkarlegitimation.

– Det råder idag brist på tandläkare och det är därför av stor betydelse att ta tillvara på den kompetens som redan finns. De som har tandvårdsutbildning sedan tidigare från andra länder, är värdefulla framtida resurser och presumtiva kollegor, säger Marika Qvist, vd.

KUT-utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 hp) och består av en teoretisk och en praktisk del. Den teoretiska delen sker på Malmö universitet. Därefter praktiserar de tio studenterna på kliniker i Folktandvården Skåne. Under 13 veckor, med start i september, tar fem kliniker emot två tandläkare vardera.

– Samarbetet med Malmö universitet är viktigt och för oss är det självklart att vilja vara delaktiga i utbildningen. Vi har sedan länge ett samarbete avseende verksamhetsförlagd utbildning för både tandläkar- och tandhygieniststudenter. Klinisk praktik säkerställer att de kunskaper som krävs för yrket finns. Det är också en ovärderlig möjlighet för studenterna att knyta kontakter och hitta vägen in i arbetslivet, betonar Marika Qvist.

Det är regeringen som gett Malmö universitet i uppdrag att starta en kompletterande utbildning för tandläkare (KUT) med examen utanför EU. Utbildningen ges även vid Göteborgs universitet och Karolinska Institutet i Stockholm.