Logotype för print
9 april, 2019

Allt fler nöjda med Folktandvården

Svenskarna är fortsatt nöjda med tandvården visar Svenskt Kvalitetsindex nya mätning av tandvården i Sverige. Folktandvården upplevs som mer förtroendeingivande och kvalitetsmedveten medan den privata tandvården backar.

Kund i behandlingAv de branscher Svenskt Kvalitetsindex årligen mäter fortsätter tandvården att ha de allra nöjdaste kunderna. Med en kundnöjdhet på 79,2 har tandvården som bransch en ohotad förstaplats. Under det senaste året har Folktandvården brutit sin negativa trend vilket är förklaringen till att branschsnittet går upp något jämfört med föregående år. Undersökningen visar att Folktandvården framförallt upplevs mer förtroendeingivande och kvalitetsmedveten i år – något som driver nöjdheten i positiv riktning.

I årets mätning är 72,5 procent av Folktandvårdens kunder är nöjda, en ökning från förra årets 71,6 procent. Samtidigt backar de privata från 85,4 procent till 84,1 procent.

Folktandvården Skånes egen kundundersökning från hösten 2018 visar att 86 procent totalt sett är nöjda med Folktandvården Skåne.

 - Våra kunders förväntningar och behov står i fokus för vår verksamhet. Resultatet från undersökningarna visar att alla medarbetares insatser har spelat en avgörande roll och vår ambition är att fortsätta utveckla vår verksamhet för att kunderna ska bli ännu nöjdare, säger Marika Qvist, vd för Folktandvården Skåne.