Logotype för print
17 januari, 2022

Anna Lundqvist ny chef för allmäntandvården

Anna Lundqvist blir chef för allmäntandvården på Folktandvården Skåne. Hon kommer närmast från rollen som områdeschef för specialisttandvården i Västra Götaland.

– Anna har mångårig erfarenhet av att leda chefer inom både allmän- och specialisttandvård. Med sin erfarenhet, sitt nära ledarskap och sitt starka engagemang för patienten kommer hon att bidra till vår utveckling, säger Karin Melander, vd på Folktandvården Skåne.

Porträtt Anna LundqvistFolktandvården Skåne omorganiserar och samlar allmäntandvården under en ledning. I den nya rollen har Anna det övergripande ansvaret för att leda och utveckla allmäntandvården.

– Tillsammans med klinikcheferna kommer jag att fokusera på patientperspektivet, utveckla verksamheten framåt och arbeta för att vi ska bli en än mer attraktiv arbetsgivare. Nu ser jag fram emot att lära känna organisationen och träffa kollegorna på klinikerna, säger Anna.

Anna började arbeta som tandläkare i Västra Götalandsregionen 1992 och har sedan varit klinikchef på flera olika allmäntandvårdskliniker. 2013 började hon som områdeschef för allmäntandvård, och arbetar idag som områdeschef för specialisttandvården.

Anna tillträder sin tjänst som chef för allmäntandvården på Folktandvården Skåne i april 2022.