Logotype för print
28 januari, 2022

Så lyckades kollegorna på orofacial medicin vända minus till plus

När orofacial medicin samlades under en och samma klinikledning stod de inför stora utmaningar. Ett år senare har de skapat en sammanhållning som sträcker sig över hela Skåne och vänt röda siffror till ett positivt resultat.

Gruppbild på alla som jobbar på orofacial medicin.

Kollegorna på orofacial medicin i Folktandvården Skåne

Det har gått ett år sedan klinikchef Anna Neglén och gruppchef Anna Cronsell tog över ansvaret för orofacial medicin (före detta Sjukhustandvården) i Malmö, Lund och Helsingborg. Sedan sommaren ingår också sjukhustandvården i Kristianstad i samma organisation.

När den nya klinikledningen klev in hade de en utmaning framför sig. Fyra separata kliniker på fyra olika orter skulle bli och arbeta som en sammanhållen enhet. Orofacial medicin är dessutom en komplicerad verksamhet som har gått med minus under lång tid.

Ekonomisk vändning

Den gemensamma målsättningen var att orofacial medicin skulle bära sig självt ekonomiskt år 2023. Men redan första året lyckades de vända den gamla trenden med minusresultat till att gå med vinst. Hur är det möjligt?

– Vår ambition har aldrig varit att tjäna en massa pengar. Det handlar inte om det, säger Anna Neglén. Däremot har det varit avgörande att titta på våra kostnader för att identifiera möjligheterna till en bärande ekonomi. Detta har vi gjort tillsammans.

När löner utgör den största kostnaden föll det sig naturligt för kliniken att med större medvetenhet nyttja arbetstiden bättre. Genom att skapa samsyn kring uppdrag och tidböcker, har det, enligt Anna, blivit enklare för kollegorna att både planera sin tid och att samarbeta.

Sammanhållning och samhörighet över hela Skåne

De fyra klinikerna är utspridda över Skåne, med närmare tio mil mellan Malmö och Kristianstad. Att leda och skapa samhörighet över så stora geografiska avstånd kan tyckas vara en svår utmaning, men om du frågar Anna är det en möjlighet.

– Det är snarare en fördel. Vi är mer flexibla och kan tillmötesgå personalens önskemål lättare. Jag är så imponerad över hur lätt det har varit att be någon hoppa in på en annan klinik än den de brukar arbetar på. Vi har lyckats skapa känslan av att vi är en och samma sjukhustandvård, och att vi tillsammans är en starkare kraft, avslutar Anna Neglén.

Ny klinik i Landskrona ger utrymme att växa

Orofacial medicin har historiskt varit en av de specilistgrenar som tagit emot och hanterat flest remisser. Deras uppdrag innebär att ge tandvård till sjuka patienter samt personer med funktionsvariationer. De är en specialistklinik och en remissinstans för bland annat onkologi, hematologi, psykiatrin, allmäntandvården, vårdboende m. fl. Oftast handlar det om tidskrävande behandlingar och många patienter bokas in med kort framförhållning, vilket kräver sin planering. Under 2021 tog kollegorna på orofacial medicin emot drygt 9 000 remisser och färdigbehandlade över 10 000 patienter.

I maj planeras en ny klinik stå klar. Det som tidigare var sjukhustandvården i Helsingborg blir orofacial medicin i Landskrona. Med fyra rum i nyrenoverade lokaler på sjukhusområdet ser Anna och kollegorna fram emot att välkomna ännu fler patienter. Och nya kollegor.


– För att kunna ta hand om alla som vill komma till oss behöver vi bli fler. Just nu rekryterar vi och det känns väldigt hoppfullt, berättar Anna. Förfrågningar kommer även utifrån.

Fler specialister på gång

I dagarna blev Helena Navntoft färdig specialist och Folktandvården Skånes andra inom ämnesområdet. Anneli Lundgren Olsson blev färdig specialist 2019. Planen är att utlysa ytterligare en ST-tjänst under 2022.

– Att få jobba med så många dedikerade och skickliga kollegor, som varje dag gör, ibland till och med livsavgörande, skillnad för så många människor, känns som ett privilegium, säger Anna. Det finns mycket att lära sig på flera olika plan.

Vill du också vara med och jobba för leenden?

Se alla lediga jobb här.

Kort om orofacial medicin

  • Egen specialitet sedan 2018
  • Folktandvården Skåne har tre kliniker i Malmö, Lund och Kristianstad ytterligare en öppnar i Landskrona i maj
  • Remissinstans främst för hälso -och sjukvården
  • Idag 32 medarbetare, en samlad klinikledning sedan sommar 2021
  • Anneli Olsson Lundgren FTV Skånes första specialist 2019, Helena Navntoft färdig specialist i januari 2022
  • En till två ST-tjänster under 2022
  • Ny nationell tandsköterskeutbildning inom orofacial medicin startar i Lund under hösten 2022