Så här söker du en ST-tjänst

För att vara behörig att söka en ST-utbildningsplats behöver du uppfylla ett antal kriterier. Vi följer det nationella meritvärderingssystemet och tillsättningsförfarandet för våra ST-utbildningsplatser.

Behörighet

För att vara behörig att söka en ST-utbildningsplats behöver du ha en tandläkarlegitimation utfärdad av Socialstyrelsen och minst två års allmänpraktik inom både barn- och vuxentandvård omräknat till heltid.

Meritbedömningsprinciper och tillsättningsförfarande

  • Tjänstgöring inom allmänpraktik upp till 5 år heltid ger 1 poäng per halvår från och med år 3 (max 6 poäng).
  • Tjänstgöring inom specialiteten upp till 1 år heltid ger 1 poäng per halvår (max 2 poäng). Här räknas även in tjänstgöring som lärare inom specialiteten vid odontologisk institution.
  • Vetenskapliga meritpoäng ges för 1–2 publikationer (max 2 poäng) samt Lic- eller doktorsexamen som ger 1 respektive 2 poäng.
  • Övrigt som bedöms positivt är annan vårdutbildning av värde för specialiseringstjänstgöring samt genomgångna utbildningar, projektarbeten och utvecklingsarbete inom den angivna specialiteten.

Lediga ST-tjänster utlyses löpande och publiceras under ”lediga jobb”. En granskningsgrupp värderar de sökandes meriter och anställningsintervju genomförs med de mest meriterade sökanden. Referenstagning sker efter intervju och klinikchefen beslutar om tillsättning av tjänst i samråd med huvudansvarig handledare och HR-partner. 

Om du vill veta mer är du varmt välkommen att kontakta oss på st@folktandvardenskane.se.