Kollegor framför en dator

ST-utbildning

Som ST-tandläkare hos Folktandvården Skåne blir du en del av framtidens spetskompetens inom tandvård. Vi utbildar morgondagens specialisttandläkare och erbjuder specialiseringstjänstgöring inom sex olika specialistområden.

Så här söker du en ST-tjänst

När du är färdig specialist är du väl förberedd på de komplexa krav som tandvården har och du blir en viktig länk till allmäntandvård och övrig hälso- och sjukvård. 
  
Du som söker en studieplats hos oss har praktisk erfarenhet av minst två år som tandläkare inom allmäntandvård. I nära samarbete med din handledare och våra kollegor inom specialisttandvården hjälper vi dig att lyckas med din utbildning. 

ST-tjänstgöring på Folktandvården Skåne

Folktandvården Skåne erbjuder specialiseringstjänstgöring inom endodonti, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Utbildningen omfattar minst tre års heltidstjänstgöring och ger en bred odontologisk kunskap med goda insikter i behandling, pedagogik, vårdetik och ledarskap.

Möt våra ST-tandläkare

I den kliniska delen av utbildningen verkar du vid någon av våra specialistkliniker i Malmö, Lund, Helsingborg eller Kristianstad. Du möter ett stort antal patienter med olika vårdbehov. Den teoretiska delen består av föreläsningar och seminarier med handledare och gästföreläsare vid vår kunskapsarena i Lund samt kurser hos välrenommerade externa tandvårdsutbildare. Under din ST-tjänstgöring finns det dessutom goda möjligheter att delta i forsknings- och utvecklingsprojekt.

Din handledare spelar en viktig roll. Tillsammans tar ni fram en individuell utbildningsplan och hen stöttar dig under hela din utbildning. Våra handledare är specialister med hög klinisk, pedagogisk och vetenskaplig kompetens. Vi tror på samarbete där kunskapsutbytet är generöst, där vi lär av varandra. I din roll som ST-tandläkare jobbar du nära kollegor på såväl allmän- som specialisttandvården.

Efter att målen för utbildningen uppfyllts sker examination i närvaro av huvudansvarig handledare och en extern examinator.

Utbildningen följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd avseende tandläkares specialiseringstjänstgöring (HSLF-FS 2017:7).

Utbildningsprogram

Så finansieras din ST-utbildning

ST-utbildningstjänster finansieras nationellt (Nationella samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring), regionalt (Regionala samordningsgruppen för tandläkarnas specialiseringstjänstgöring) eller av Folktandvården Skåne i form av uppdragsutbildningsplatser. Vilken typ av finansiering en tjänst har framgår av platsannonsen.