Utbildningsprogram

Folktandvården Skåne bedriver specialistutbildning och specialisttjänstgöring inom endodonti, oral protetik, orofacial medicin, ortodonti, parodontologi och pedodonti. Läs mer om kursupplägg och vilka fördjupade kunskaper du får inom respektive ämne.

Årshjul för interna ST-kurser

Seminarieschema för VT 2024

Externa ST-tandläkare som är anslutna till Folktandvården Skånes seminarieprogram och studierektorstjänst finner utbildningsmaterial och den senaste versionen av respektive seminarieschema i vår utbildningsportal. Kontakta st@folktandvardenskane.se om du saknar inloggningsuppgifter.

Vill du veta mer om något av våra utbildningsprogram? Kontakta oss på st@folktandvardenskane.se. Du hittar alla våra aktuella tjänster bland lediga jobb.

Oral protetik

Under specialistutbildningen inom oral protetik möter du patienter med olika komplicerade vävnadsförluster i tänder, käkar och ansikte på grund av till exempel trauma, sjukdom eller tillstånd. Du kommer att utreda, planera och utföra avancerad bettrehabilitering genom att ersätta förlorade tänder och vävnad med proteser av olika slag. Behandlingen sker ofta i nära samarbete med övriga specialisttandvården och du leder ett multidisciplinärt omhändertagande av patienten med syftet att återskapa funktion, komfort och estetik. Du kommer även att få fördjupade kunskaper inom en rad områden såsom dentala material, toxikologi, oralmotorisk funktion, psykologi, fonetik och estetik.

Orofacial medicin

Inom orofacial medicin är du en viktig del i vårdkedjan för patienter med komplicerade medicinska tillstånd. På utbildningen får du fördjupade kunskaper om olika systemsjukdomar, slemhinnesjukdomar, medicinska behandlingar, funktionsnedsättningar och geriatrik. I utbildningen ingår även psykologi, psykiatri, och ökad kunskap om förutsättningar för personer med funktionsnedsättningar och geriatriska tillstånd. Du kommer att få en god förståelse för patienters fysiska, psykiska och sociala behov, och om omhändertagande av patienter med nedsatt autonomi.

Sjukvården eller allmäntandvården remitterar vuxna patienter till orofacial medicin och vi tar emot patienter både på Folktandvården Skånes specialistkliniker och på sjukhus för till exempel behandling under narkos.

Ortodonti

På specialistutbildningen inom ortodonti får du fördjupad kunskap om ansiktets, käkarnas och bettets utveckling och tillväxt. Det ingår även fördjupad kunskap i etiologi och metoder för diagnostisering och behandling av patienter som har medfödda och förvärvade käk-, bett- och tandpositionsavvikelser.

Du kommer att få möjlighet att behandla patienter med komplexa käk- eller bettavvikelser i samarbete med andra specialister. Du får också kunskap i behandling av patienter med särskilda behov med fokus på barn och ungdomar. Som specialist behandlar du patienter som kommer till Folktandvården Skånes specialistklinik, men du kommer även att vara ett stöd för allmäntandläkare vid diagnostik och behandling samt i utbildning av allmäntandläkare.

Parodontologi

Som ST-tandläkare inom parodontologi kommer du att utreda, diagnostisera och behandla sjukdomar i vävnaderna runt tänder och dentala implantat som bland annat kan leda till tandlossning. Det innebär regenerativa och rekonstruktiva behandlingar vid ben- och mjukvävnadsdefekter samt ersättningar med dentala implantat. Du kommer fördjupa dig i olika kirurgiska tekniker och samband mellan allmänhälsa och sjukdomar som påverkar vävnaderna runt tänder och dentala implantat. Implantatkirurgi innefattas i utbildningen. Folktandvården Skånes bredd utgör gott underlag för varierande patientarbete samt utvecklande multidisciplinära samarbeten.

Pedodonti

I rollen som pedodontist arbetar du med barn, ungdomar och unga vuxna som remitterats från tandläkare, läkare och andra vårdgivare på grund av uttalad tandvårdsrädsla, grava tandutvecklingsstörningar, mineraliseringsstörningar, komplicerade tandolycksfallsskador, kroniska sjukdomar, funktionsnedsättningar och neuropsykiatriska problem. Specialiteten arbetar i nära samarbete med övrig specialisttandvård samt med hälso- och sjukvård.

Under din ST-tjänstgöring identifierar, bedömer och planerar du munhälsovårdsinsatser som är individuellt anpassade till våra patienters behov och förutsättningar. Du arbetar både självständigt och i samarbete med kollegorna i ditt team med behandlingar, inskolningar och förebyggande arbete.

Endodonti

När du utbildar dig till specialist inom endodonti fördjupar du dig i sjukdomar i pulpan och angränsande ben och hur de diagnostiseras och behandlas. Behandling utförs antingen genom rotbehandling eller operativa ingrepp, så kallad kirurgisk endodonti. I den kliniska verksamheten ingår även diagnostik och behandling av smärttillstånd. Du fungerar som ett viktigt stöd till allmäntandläkare vid diagnostik och behandling samt är en viktig del i att utvärdera och utveckla vårdkvalitet inom specialist- och allmäntandvård.