Logotype för print
8 december, 2022

Olof om en rättsodontologs vardag

Identifiering av avlidna, rättsintyg till brottsmål och ärenden om försvunna individer, det är några av de uppgifter som specialisttandläkare Olof Holm tar sig an som vikarierande rättsodontolog i Solna.

Olof Holm är sjuksköterskan som sadlade om till tandläkare på ”senare år”. 2014 påbörjade han sin specialistutbildning inom parodontologi och blev klar tre år senare. Sedan dess har han arbetat som specialisttandläkare i Lund, och enligt honom själv trivs han förträffligt.

– På kliniken är det högt i tak och höga skratt. Vidare uppskattar jag behandlingsbredden med samtliga specialiteter under Folktandvården Skånes tak. Kompetensutbytet är genuint och ovärderligt, naturligtvis även mellan olika yrkeskategorier. Vi arbetar jäkligt väl ihop måste jag säga.

Förutom intresset för parodontologi valde Olof att fördjupa sina kunskaper inom rättsodontologi genom Rättsmedicinalverket (RMV). Till skillnad från rättsmedicin är rättsodontologi inte en godkänd specialitet av Socialstyrelsen och i Sverige finns det idag endast två tjänster.

I början av året fick Olof en unik möjlighet och valde att tacka ja till ett sex månader långt vikariat som rättsodontolog på deltid på Rättsmedicin i Solna.

Specialisttandläkare Olof Holm

– Att arbeta som rättsodontolog innebär att man jobbar med identifiering av avlidna, skriver rättsintyg, hanterar ärenden kring försvunna individer och upphittade kroppar utan känd identitet. Detta hanteras i det så kallade ”försvinnanderegistret”. I sällsynta fall ingår dessutom åldersbedömning, vilket främst baseras på utvecklingsgraden av personens visdomständer. Vi har även ett internationellt samarbete med Interpol, säger Olof.

Som rättsodontolog jobbar man i nära samarbete med rättsläkare, polis och tandvården.
Ett typiskt scenario för en rättsodontolog kan se ut så här:

Polisen får in en anmälan av exempelvis grannar, fastighetsskötare eller brevbärare att det luktar konstigt i en trappuppgång. Polisen tar sig in i lägenheten och finner en person, som sorgligt nog inte är avsaknad.

– Det är inte ovanligt att de inkomna kropparna legat tre till sex månader och förruttnat. De flesta räkningar betalas med autogiro och tiden går.

Kroppen fraktas därefter till en rättsmedicinsk enhet (totalt finns det sex stycken i Sverige) och obduceras. I de flesta fall har man en hypotetisk identitet, det vill säga personen som bodde i lägenheten. Polisen skickar därefter begäran till tandvården gällande personens tandvårdsjournal.

– Under tiden utför rättsodontologen en klinisk undersökning inklusive röntgentagning på personen i fråga, och väntar sedan in material från tandvården.

När allt material är insamlat jämförs det och identitet kan i de flesta fall bekräftas. Svar skrivs och fall avslutas.

Rum från Rättsmedicinska i Solna

– Arbetet kan av vissa säkert upplevas som olustigt och sorgligt, men samtidigt får man se det som otroligt viktigt då ett avslut för anhöriga kan betyda mycket, och det går inte att sticka under stol med att den mänskliga kroppen är fascinerande.

Vilka lärdomar tar du med dig tillbaka till Skåne?

– Många ur flera olika perspektiv. Dock är den praktiska erfarenheten av det rättsodontologiska arbetet inte direkt applicerbar inom min ordinarie verksamhet. Men jag har blivit än mer uppmärksam på att hur viktigt det är att journalföra på korrekt sätt då tandvårdens roll i ovanstående process är högst avgörande. Och än mer medveten om livets förgänglighet.

Vad händer när vikariatet är slut?

– Jag hoppas kunna fortsätta kombinera min tjänst inom Folktandvården Skåne med en tjänst som rättsodontologisk ”specialist” och då gärna på hemmaplan, det vill säga i Lund.

Från och med januari kommer Olof Holm kombinera sin tjänst inom Folktandvården Skåne med en fast kombinerad halvtidstjänst som rättsodontolog på de rättsmedicinska enheterna i Solna och Lund.
 

Hos oss får du chansen att växa under hela din karriär och bli ditt bästa yrkes-jag. 
Läs mer om vilka utvecklings- och karriärmöjligheter som vi kan erbjuda dig.